lunedì 21 aprile 2008

Οι διαφορές Γερμανού με 'Ελληνα κατά τη διάρκεια εργασίας

0 commenti

Γερμανός: Σοβαρά; Απίστευτο! Εντυπωσιακό!

Έλλην: Πω, πω κουφάθηκα ρε πούστη!


Γερμανός: Δε με απασχολεί ιδιαίτερα το συγκεκριμένο ζήτημα.

Έλλην: Στ 'αρχίδια μου!


Γερμανός: Μου αρέσουν οι προκλήσεις.

Έλλην: Γαμώ την τύχη μου! Κι άλλη στραβή!


Γερμανός: Δεν είχα σχέση με το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Έλλην: Τι στο διάολο έχω να κάνω εγώ με αυτή την παπαριά !


Γερμανός: Θα είναι δύσκολο να συντονίσουμε τις ενέργειές μας...

Έλλην: Να πάει να γαμηθεί και να το κάνει μόνος του ο καριόλης!


Γερμανός: Ναι, οπωσδήποτε σήμερα θα μπορέσω να δουλέψω μερικές ώρες παραπάνω.

Έλλην: Ωραία! Και κερατάς και δαρμένος!


Γερμανός: Δε γνωρίζει ο συνάδελφος το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Έλλην: Είναι εντελώς μαλάκας!


Γερμανός: Με συγχωρείτε...

Έλλην: Έεεεε! Εσύ!


Γερμανός: Με συγχωρείτε κύριε!

Έλλην: Έεεε! Εσύ! Ναι, εσύ ρε μαλάκα!


Γερμανός: Ο προϊστάμενος δεν έμεινε ιδιαίτερα ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.

Έλλην: Είστε όλοι άχρηστοι!


Γερμανός: Λυπάμαι αλλά δε μπορώ να σας εξυπηρετήσω...

Έλλην: Δε γαμιέσαι λέω γω!


Γερμανός: Επιτέλους αναγνωρίστηκαν οι προσπάθειές της.

Έλλην: Τι; Πήρε προαγωγή ; Αναρωτιέμαι πόσους από το διοικητικό συμβούλιο έχει τσιμπουκώσει...


Γερμανός: Μήπως θυμάσαι που τοποθέτησες τα έγγραφα που σου έδωσα;

Έλλην: Τι τα έκανες τα κωλόχαρτα;


Γερμανός: Νομίζω πως η πρότασή σου είναι ανεφάρμοστη.

Έλλην: Καλά, σκατά έχεις στο μυαλό σου;


Γερμανός: Το νέο αίτημα του για αύξηση απορρίφθηκε.

Έλλην: Πάλι τα αρχίδια μου πήρε!


Γερμανός: Δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω ανέλιξη.

Έλλην: Θα ψοφήσεις και θα είσαι ακόμα κλητήρας!


Γερμανός: Το φωτοτυπικό έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Έλλην: Πάλι χάλασε η μπακατέλα!


Γερμανός: Οι συνθήκες εργασίας δεν είναι οι ιδανικότερες.

Έλλην: Μπουρδέλο έχουμε καταντήσει!


Γερμανός: Ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί.

Έλλην: Κύριος! Από τα σκαλιά, κι άμα σ' αρέσει!

Only in...

0 commenti

Where can you find such things ;)

Read this doc on Scribd: Only In...


Thomas Friedman in the New York Times...

0 commenti


"When we were young kids growing up in America, we were
Told to eat our vegetables at dinner and not leave them.
Mothers said, think of the starving children in India
And finish the dinner..'


And now I tell my children:
'Finish your homework.. Think of the children in India
who would make you starve, if you don't.'?"

domenica 20 aprile 2008

I believe i can fly...

0 commenti

I believe i can fly..I believe i can touch the sky...Kite surf extreme

0 commenti

Extreme kite surf!!
Scare compilation

0 commentiwomen

0 commenti
Julian Beever designs

0 commenti

Troppo forti sti disegni..

Read this doc on Scribd: JULIANBEEVER disegni tridimsabato 19 aprile 2008

Project Innovation!!

0 commenti

E' nata questa nuova società con base qua in italia. Si occupa di WEB, Gestione Database, Gestione Reti, Applicazioni Desktop, Applicazioni Mobile, Multimedia e Project Managment..
Cliccami

Bivona - campagna elettorale siciliana

0 commenti

Fantastico!!!
Enel conviene

0 commenti

Read this doc on Scribd: ENELnews


food in China..

0 commenti

Read this doc on Scribd: Food in ChinaSant'uomo....

0 commenti

Mai sentito una barza + bella
ah ah ah ah ah.................Salviamo RockFm :-|

0 commenti

Anche nel caso in cui non conosceste la Radio, Vi pregherei di leggere un secondo.
Tanto per cambiare chiudono qualcosa di valido e le motivazioni sono sempre le solite.
Fatelo per il mio benessere mattutino, senza Pane Burro e Rock&Roll non so come potrei svegliarmi :-) ma sopratutto per non far spegnere una radio; una voce.
Sarebbe un altro tassello nel mosaico dell'omologazione.
Baci a tutti.
Sotto il link

clik

Fabullo

0 commenti

Il bambino è di Orio Canavese oltretutto e ne ha parlato sia il tg3 regionale
che il sito di beppe grillo

Falla girare a chi ritieni più sensibile..........

Ciaoooo

clik


Things you don't see every day!

0 commenti

Read this doc on Scribd: Things you don t see every day


Test

0 commenti

TEST n. 1

Questa è la storia di una ragazza. Ai funerali della madre, vede un
giovane

che non conosce. Lo trova fantastico, proprio l'uomo dei suoi sogni. E' un

colpo di fulmine, e se ne innamora perdutamente. Qualche giorno più tardi,

la ragazza uccide la propria sorella.Domanda: per quale motivo ha ucciso la sorella?

NON GUARDATE SUBITO LA RISPOSTA SOTTO. Riflettete prima alla vostra
risposta personale alla domanda.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
RISPOSTA: Sperava che il giovane si ripresentasse di nuovo al funerale.

>
>
Se avete risposto correttamente alla domanda, pensate come uno
psicopatico.
>
Questo test era usato
da un celebre psicologo americano per sapere se una
persona aveva una mentalità da assassino. Molti serial killer hanno fatto
il test e risposto correttamente. Se non avete trovato al risposta
giusta...meglio per voi. Se i vostri amici la trovano, vi consiglio di
mantenere le distanze...
>

TEST 2
>
(valido soprattutto per chi conosce un pochino di Inglese).Prendetevi al massimo 10 secondi per farlo, altrimenti non è valido.

Guardate poi il risultato più sotto.
>

Contate il numero di F nel seguente testo:
>
>
>
> +++++++++++++++++++++++++++
>
> FINISHED FILES ARE THE RE-
>
> SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
>
> IC STUDY COMBINED WITH THE
>
> EXPERIENCE OF YEARS
>
>
+++++++++++++++++++++++++++
>
>
>
> Ecco fatto. Non guardate il seguito se non avete finito di contare.
>
> D'accordo?
>
>
>
> Quanti? tre?
>
> ERRORE, ce ne sono sei. Non è uno scherzo!
>
> Tornate sopra e ricontate!
>
> La spiegazione è qui sotto...
>
>
>
> Il cervello non registra 'OF'. Incredibile, vero? Chi conta sei F al primo
>
> tentativo è un genio, quattro o cinque è raro, tre è normale.
>
> Meno di tre, dovete cambiare occhiali.
>
>
>
> TEST 3
>
>
>
> Il seguente test è davvero impressionante. Non è un trabocchetto: per
> favore
>
>
>
> fatelo bene fino in fondo, non è lungo.
>
> Vi siete mai chiesti se la vostra mente è normale o diversa? Fate
> seriamente
>
>
>
>
l'esercizio di riflessione e trovate la risposta !!!
>
> Seguite bene le istruzioni, e rispondete alle domande una per una al più
>
> presto possibile, ma non continuate prima di avere terminato la
> precedente.
>
> Non occorre scrivere le risposte. Sarete sorpresi del risultato, ve lo
>
> garantisco. Quanto fa:
>
>
>
> 15+6
>
>
>
>
>
> 3+56
>
>
>
>
>
> 89+2
>
>
>
>
>
> 12+53
>
>
>
>
>
> 75+26
>
>
>
>
>
> 25+52
>
>
>
>
>
> 63+32
>
>
>
>
>
> un po' più difficile ma è il vero esercizio! Allora coraggio:
>
>
>
> 123+5
>
>
>
>
>
> PRESTO! PENSATE A UN UTENSILE E A UN
COLORE!
>
> Poi scorrete più giù.
>
>
>
> Scendete ancora.
>
>
>
>
>
>
>
> Pensate a un martello ROSSO non è vero???
>
> Se non è così, fate parte del 2% della popolazione la cui mente è
> abbastanza
>
>
>
> diversa per pensare a qualcos'altro. 98% della popolazione risponde
>
> 'martello rosso' se le si dà da fare questo esercizio. Fa venire la pelle
>
> d'oca vero?
>
>
>
> TEST 4
>
>
>
> Test del piede destro intelligente.
>
> Val la pena di provare, è incredibile..ma vero. Ciò che segue è così
> curioso
>
> che sfida tutta la comprensione. Sono pronto a scommettere che proverete
>
> almeno 50 volte per vedere se siete capaci di svincolare il piede..ma non
> ci
>
> riuscirete.
Provate:
>
>
>
> 1. Mentre siete seduti al vostro tavolo di lavoro, alzate il piede destro
>
> dal pavimento e fategli fare dei cerchi nel senso delle lancette
>
> dell'orologio.
>
> 2. Mentre fate dei cerchi col piede destro, disegnate la cifra 6 nell'aria
>
> con la mano destra. il vostro piede cambia di direzione!
>
> 3. Ve l'avevo detto...e non c'è niente da fare.
>
> 4. Mandate questo messaggio ai vostri amici...non lo crederanno neanche
>
> loro, ma si divertiranno a provare..
>
> 5. Non dimenticate il piede nel senso delle lancette di un orologio!
>
>
>
> TEST 5
>
>
>
> Test del maiale.
>
> Non barare e fai il test correttamente.
>
>
>
> GENIALE!
>
>
>
> Fai questo piccolo test, è
divertente!
>
>
>
> Prendi un foglio bianco e disegna un maiale
>
> Non guardare sotto PRIMA DI AVERLO DISEGNATO.
>
> NON BARARE, NE VALE LA PENA.
>
> PRIMA DISEGNA!!! Va bene?
>
>
>
> Il maiale serve da test della personalità.
>
>
>
> Se l'hai disegnato.
>
>
>
> - sulla parte superiore del foglio: sei positivo e ottimista.
>
> - verso il centro: sei realista.
>
> - verso il basso del foglio: sei pessimista e hai tendenza a un
>
> comportamento negativo.
>
> Se guarda verso sinistra: credi alla tradizione, sei amichevole e ti
> ricordi
>
> facilmente delle date: compleanni, anniversari..
>
> Se guarda verso destra: sei innovatore, attivo ma non hai molto senso
> della
>
> famiglia e non dai importanza alle date
importanti.
>
> Se guarda di faccia verso di te: sei diretto, ti piace fare l'avvocato del
>
> diavolo e non hai paura di affrontare discussioni.
>
>
>
> Se gli hai aggiunto molti particolari: sei analitico, paziente e
> diffidente
>
>
> Se non ha molti particolari: sei emotivo, ingenuo, non molto metodico e
>
> prendi molti rischi.
>
>
>
> Se gli hai disegnato meno di 4 zampe: sei esitante o forse stai vivendo un
>
> periodo di grandi cambiamenti nella tua vita.
>
> Se gli hai disegnato 4 zampe: sei sicuro, ostinato e ti attacchi ai tuoi
>
> ideali.
>
> Se gli hai diesgnato più di 4 zampe: sei un idiota.
>
>
>
> La misura delle orecchie indica la tua capacità di ascolto verso gli
> altri:
>
>
>
> più sono grandi, meglio è.
>
>
La lunghezza della coda indica la qualità delle tue relazioni sessuali, di
>
> nuovo più è lunga meglio è!
>
> OK, chi ha dimenticato di disegnare la coda??? No, no, non si può rifare
> il
>
> test.
>
>
>
> (io ho fatto una coda lunghissima XD ^________________^)


Intriguing findings about smoking predisposition and its effects on health...

0 commenti

Hi All!

For all of you smoking……… Quit, quit, quit!

Scientists Find Genetic Link That Makes People More Likely to Get

Addicted to TobaccoWednesday, April 02, 2008*Scientists say they have pinpointed a genetic link that makes

people more likely to get hooked on tobacco, causing them to smoke

more cigarettes, making it harder to quit, and leading more often to

deadly lung cancer.*<>The discovery by three separate teams of scientists makes the

strongest case so far for the biological underpinnings of the

addiction of smoking and sheds light on how genetics and cigarettes

join forces to cause cancer, experts said. The findings also lay the

groundwork for more tailored quit-smoking treatments. "This is kind

of a double whammy gene," said Christopher Amos, a professor of

epidemiology at the M.D. Anderson Cancer Center in Houston and

author of one of the studies. "It also makes you more likely to be

dependent on smoking and less likely to quit smoking." <>A smoker

who inherits this genetic variation from both parents has an 80

percent greater chance of lung cancer than a smoker without the

variants, the researchers reported. And that same smoker on average

lights up two extra cigarettes a day and has a much harder time

quitting than smokers who don't have these genetic differences.

The three studies, funded by governments in the U.S. and Europe, is

being published Thursday in the journals Nature and Nature Genetics.The scientists surveyed genetic markers in more than 35,000 people

in Europe, Canada and the United States, zeroing in on the same set

of genetic differences. They aren't quite sure if what they found is

a set of variations in one gene or in three closely connected genes.

But they said the result is the same: These genetic quirks increase

the risk of addiction and lung cancer.<>The studies' authors disagreed on whether the set of variants

directly increased the risk of lung cancer or did so indirectly by

causing more smoking that led to the cancer. *The genetic

variations, which encode nicotine receptors on cells, could

eventually help explain some of the mysteries of chain smoking,

nicotine addiction and lung cancer that can't be chalked up to

environmental factors, brain biology and statistics,* experts said.

These oddities include why there are 100-year-old smokers who don't

get cancer and people who light up an occasional cigarette and don't

get hooked.In the last 40 years, the rate of adult Americans smoking has been

cut from 42 percent in 1965 to less than 21 percent now.The new studies point to surprising areas of the genes not

associated with pleasure and addiction rewards. That may help

explain why people have trouble quitting, said Dr. Nora Volkow,

director of the National Institute of Drug Abuse in Bethesda, Md.,

which funded one of the studies. Eventual testing for the genetic

variants could lead to custom treatments for quitting smoking."This is really telling us that the vulnerability to smoking and how

much you smoke is clearly biologically based," said psychiatry

professor Dr. Laura Bierut, of Washington University in St. Louis,

and a genetics and smoking expert who did not take part in the

studies. She praised the research as "very intriguing."The studies mostly looked at smokers and ex-smokers -- although two

of the studies also looked at several hundred nonsmokers. The

research only involved white people of European descent. People of

Asian and African descent will be studied soon and may yield quite

different results, scientists said. Smoking-related diseases

worldwide kill about one in 10 adults, according to the World Health

Organization.The studies show on average the consequences of the set of

variations in the alphabet of genetic code that people inherit from

each parent:-- Smokers who get the set of variants from only one parent see a

risk of lung cancer that is about one-third higher than people

without any variants. They also smoke about one more cigarette a day

on average than other smokers. This group makes up about 45 percent

of the population studied.-- Smokers who inherit the variants from both parents have almost a

one in four chance of developing lung cancer. Their risk is between

70 and 80 percent higher than the cancer risk of other smokers

without the genetic variants. They smoke on average of two extra

cigarettes a day, and have a 45 percent higher risk of peripheral

artery disease. This group accounts for about one in nine people of

European descent.-- Smokers who don't have the variants are still more than 10 times

more likely to get lung cancer than nonsmokers. Smokers without the

variant overall have about a 14 percent risk of getting lung cancer.

By comparison the risk of lung cancer for people who have never

smoked is less than 1 percent, said another study author, Paul

Brennan of the International Agency for Research on Cancer in Lyon,

France.Brennan and Amos, working on different teams, linked the genetic

variation itself -- when triggered by smoking -- directly to lung

cancer. Brennan said the nicotine receptors that the variants act on

also can stimulate tumor growth.Brennan's study also found that lung cancer risk for nonsmokers with

the variants was higher than for those without the variants.

However, his small sample size of nonsmokers requires further study.

Amos' study didn't find increased lung cancer risk for people with

the set of variants who have never smoked.But Kari Stefansson, lead author of the largest of the three studies

and chief executive of deCode Genetics of Iceland, said the

increased lung cancer risk was indirect, and that the variant caused

more addiction and more smoking. It was the extra cigarettes from

increased daily smoking and the inability to quit that contributed

to the higher cancer risk, Stefansson said."It's very likely that in the end there's going to be a test and

this is going to be folded into a panel of tests for the risk of

cancers," said Stefansson, whose company already does prostate

cancer genetic tests. The tests will lead to better treatments, but

probably not prevention of smoking, he said.Stefansson and others emphasize that people without the variants

should not take that genetic finding as a green light to smoke.

There are other smoking-related diseases and they would still be at

high risk of lung cancer.For Stefansson, the research hits home. His father, a smoker, died

of lung cancer. And Stefansson, who doesn't smoke, frequently

lectures his 23-year-old daughter "who smokes like a chimney." She

acts like she is immortal and smoking can't kill her, Stefansson

said. But his own research shows that her genes are probably stacked

against her.


venerdì 18 aprile 2008

Χάρτης πλοίων πραγματικού χρόνου στο διαδίκτυο

0 commenti

Στην ιστοσελίδα http://syros-observer.aegean.gr/ais/ μπορεί κανείς να δει όλα τα πλοία που ταξιδεύουν στο Αιγαίο και να μάθει που ακριβώς βρίσκονται εκείνη τη στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει ατελείωτες ώρες στα λιμάνια ή να κάνει απανωτά τηλεφωνήματα στο λιμεναρχείο προκειμένου να ενημερωθεί για την άφιξη κάποιου συγκεκριμένου πλοίου
Μπορεί να ακούγεται παράξενο αλλά ο Μεγάλος Αδελφός δεν άργησε να έρθει και στη θάλασσα. Στο site του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπάρχει η εφαρμογή «Marine Traffic» η οποία εμφανίζει τις θέσεις των πλοίων στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ανά πάσα στιγμή δείχνει που ακριβώς βρίσκεται το καράβι που μας ενδιαφέρει αλλά και με πόσους κόμβους ταξιδεύει.
Μια ματιά στο γενικό χάρτη δίνει την αίσθηση ότι το Αιγαίο έχει «πολλή κίνηση» αφού τα πλοία που πάνε κι έρχονται είναι σε πολύ κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους και δεν πρόκειται μόνο για επιβατηγά αλλά και για φορτηγά, τάνκερ, δεξαμενόπλοια, ταχύπλοα, ρυμουλκά, κότερα κτλ. Μια δεύτερη ματιά στον χάρτη της Μεσογείου δίνει την αίσθηση ότι η κατάσταση στους θαλάσσιους δρόμους της Ελλάδας δεν απέχει ιδιαίτερα από την κατάσταση που επικρατεί στους κανονικούς της δρόμους. Κίνηση και πάλι κίνηση! Ο χάρτης ανανεώνεται κάθε λεπτό και είναι τόσο καλοφτιαγμένος που εκτός από τα πλοία που βρίσκονται εν κινήσει απεικονίζονται και όσα είναι αγκυροβολημένα. Βέβαια, υπάρχει η περίπτωση χρονικά να πέσει λίγο έξω (το πολύ έως μια ώρα) αλλά συνήθως είναι ακριβής.
Η εφαρμογή «Marine Traffic» είναι δωρεάν και χρησιμοποιεί πόρους από τα πασίγνωστα Google Maps και VHF. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απεικόνισης του θαλάσσιου χάρτη μέσω δορυφόρου. Με ένα κλίκ πάνω στο καράβι που ψάχνουμε μπορούμε να δούμε φωτογραφίες, περισσότερες λεπτομέρειες για το που βρίσκεται αλλά και για την πορεία που έχει διανύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Το http://syros-observer.aegean.gr/ais/ σίγουρα θα μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο το καλοκαίρι, ειδικά για τα πλοία της γραμμής (βλέπε Δημητρούλα, Ροδάνθη, Άγιος Γεώργιος, Παναγία Χοζοβιώτισσα κτλ), για τα οποία κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια σε πόσες ώρες θα ολοκληρώσουν το καθημερινό τους δρομολόγιο ρουτίνας στα ελληνικά νησιά.

mercoledì 16 aprile 2008

Interesting...

0 commenti

'Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΑΚΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ. ΑΣΕ
ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΚΙΟΛΑΣ..' Ανώνυμος


ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΠΟΔΟΣ.
ΑΡΧΙΚΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ
ΓΗ 90 ΧΡΟΝΩΝ.
ΜΕΤΑ ΖΕΙΣ ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ , ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΣΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ, ΒΓΑΖΕΙΣ ΑΣΠΡΑ ΜΑΛΛΙΑ ΩΣΠΟΥ ΓΙΝΕΣΑΙ
65 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΩΧΝΟΥΝ.
ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ ΟΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΔΥΟ ΣΠΙΤΙΑ KAI 3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΟΥ ΟΛΟΕΝΑ
ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΙΖΟΥΝ, ΤΑ ΠΕΡΙΤΑ ΚΙΛΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΟΝΑ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 25 ΣΟΥ ΑΦΟΤΟΥ ΕΧΕΙΣ ΒΓΑΛΕΙ ΟΛΑ ΣΟΥ ΤΑ
ΓΟΥΣΤΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΨΩΝΙΑ, ΓΝΩΡΙΜ I ΕΣ, ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΠΙΑ
ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙΣ.
ΤΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , ΤΟ ΡΙΧΝΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΤΥ,
ΣΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ, ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΛΥΚΕΙΟ.
ΕΚΕΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΟΠΟΥ ΠΕΡΝΑΣ
ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.
ΜΕΤΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΠΑΙΔΙ, ΠΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ , ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ ΤΑ
ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΠΙΑ, ΠΑΙΖΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΛΑΝΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΝΥΧΤΩΣΕΙ, ΚΑΝΕΙΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ,
ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ.
ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΜΩΡΟ , ΟΛΟΙ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ, ΣΕ
ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΣΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΝΑ ΜΙΛΑΣ.. ΕΧΕΙΣ ΠΕΙ ΠΙΑ ΑΡΚΕΤΑ...
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΟΠΟΥ ΠΕΡΝΑΣ
ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ ΣΟΥ ΚΟΛΥΜΠΩΝΤΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ
ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ.
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΣΜΟ...


ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ??


Stampa estera

0 commenti

Elezioni in italia viste dal estero

Elections in italy seen from other countries

clik


Battle of Sexes - La battaglia dei sessi - Η μάχη των φύλων

0 commenti

watch this fantastic video ;) follow the link

Guardatevi questo video fantastico ;) seguite il link

Κοιτάξτε αυτο το απίστευτο βίντεο ;) ακολουθήστε το λίνκ

clikmartedì 15 aprile 2008

Buchi

2 commenti

Questi buchi non sono solo incredibili ma, alcuni sono veramente terrificanti, specialmente il numero 8.

1. Kimberley Big Hole - South AfricaApparentemente il più grande buco mai scavato sulla terra. Profondo 1.097 metri questa miniera ha dato alla luce più di 3 tonnellate di diamanti prima della sua chiusura avvenuta nel 1914.

Furono rimosse più di 22.500.000 di tonnellate di terra.
2. Glory Hole - Diga di Monticello, California
Il Glory Hole viene usato quando il livello della diga raggiunge il punto critico e bisogna far scorrere l'acqua fuori dall'invaso.

La sua grandezza gli consente di drenare 14.400 metri cubi di acqua al secondo.
Nella foto sopra, si può ammirare il buco, a sinistra, visto dall'alto. Se vi venisse in mente di saltarci dentro,il vostro corpo verrebbe letteralmente sputato fuori come si può vedere nella foto sotto.
3. Bingham Canyon Mine, Utah
Un altro dei più grandi buchi scavato nella terra. L'estrazione mineraria iniziò nel 1863 e continua ancora oggi. Il buco aumenta costantemente la sua larghezza e profondità. Allo stato attuale, misura quasi due chilometri ed è profondo quasi cinque.
4. Great Blue Hole , Belize
Questo incredibile fenomeno geografico conosciuto come il Buco Blu è situato a 60 miglia da Belize, in America Centrale. Ci sono numerosi buchi blu nel mondo ma, nessuno così grande e stupefacente.
La misura alla superficie, perfettamente circolare, è di ¼ di miglio mentre la sua profondità raggiunge i 145 metri. Naturalmente il buco è considerato il paradiso dei sub.

5. Mirny Diamond Mine , Serbia
Sicuramente la miniera di diamanti numero uno per larghezza. Profonda 525 metri, con un diametro alla superficie di 1.200 metri, è fatto espressamente divieto di volo sopra di esso per il pericolo, per gli elicotteri, di rimanevi letteralmente succhiati dentro.
La freccia rossa a destra, punta un grosso camion per il trasporto terra.

6. Sinkhole in Guatemala
Creato semplicemente dal risucchio dell'acqua piovana causato dal collasso della superficie terrestre.
Questo buco, creatosi in Guatemala ha letteralmente inghiottito almeno un dozzina di case, abitanti inclusi.
7. Diavik Mine , Canada
Questa incredibile miniera si trova a 300km a nord-est di Yellowknife in Canada.

Spettacolo magnifico anche con il ghiaccio che circonda questa miniera di diamanti.
#8 Il buco più terrificante di tutti? Si trova in Italia.
Eccolo:
Buco poco profondo ma, nonostante ciò, riesce ad inghiottire, ed a far scomparire, MILIONI di EURO ogni giorno. Il buco più terrificante costruito dall'uomo. Un record tutto italiano. Non esiste niente di simile in tutto il mondo.
Cordiali saluti a tutti

Eppure ce la siamo cavata..

0 commenti

Read this doc on Scribd: eppure ce la siamo cavata


Trombadores..

0 commenti

Read this doc on Scribd: Top5


Αληθινές Έρευνες

0 commenti

Αληθινές Έρευνες

Αν τσιρίζες για 8 χρόνια, 7 μήνες και 6 μέρες, θα δημιουργούσες ηχητική ενέργεια που θα αρκούσε για να ζεστάνεις μία κούπα καφέ.

(Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο).

Αν κλάνεις συνεχώς επί 6 χρόνια και 9 μήνες, παράγεις αρκετό αέριο για να φτιάξεις μία ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ!

(Τώρα κάτι κάνουμε)

Ο οργασμός ενός γουρουνιού κρατάει 30 λεπτά

(Στην επόμενη ζωή μου, θέλω να είμαι γουρούνι)
Πώς όμως το κατάλαβαν αυτό, και γιατί το έψαξαν..

Αν χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο, χρησιμοποιείς 150 θερμίδες την ώρα.

(Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι.... Στην δουλειά ίσως)

Οι άνθρωποι και τα δελφίνια είναι τα μοναδικά όντα στην γη που κάνουν σεξ όχι μόνο για την αναπαραγωγή, αλλά και για ευχαρίστηση.

(Γι' αυτό ο Φλίπερ το δελφίνι συνεχώς χαμογελούσε)
Και τα γουρούνια έχουν 30 λεπτά οργασμό? Δεν μου φαίνεται δίκαιο αυτό.

Ο ποιο δυνατός μυς στο σώμα μας, είναι η γλώσσα.
(........)

Ακόμα δεν το έχω χωνέψει για τα γουρούνια!
Οι δεξιόχειρες άνθρωποι ζουν κατά μέσο όρο 9 χρόνια περισσότερο από τους αριστερόχειρες.
(Αν χρησιμοποιείς και τα δύο χέρια χωρίζεις την διαφορά στα δύο?)

Το μυρμήγκι μπορεί να σηκώσει 50 φορές το βάρος του, να τραβήξει 30 φορές το βάρος του, και πέφτει πάντα στην δεξιά πλευρά όταν ζαλιστεί.
(Το μυρμήγκι από τι ζαλίζεται? Πίνει μπύρα BUD? // Πλήρωσαν οι φορολογούμενοι πολίτες για αυτήν την έρευνα? θα ήθελα κάποιος να μου δώσει μια υπεύθυνη απάντηση σε αυτό το θέμα)

Οι πολικές αρκούδες, είναι αριστερόχειρες!
(Καλά, και ποιος νοιάζεται γι αυτό? Και πως το ανακάλυψαν?)

Το γατόψαρο, έχει πάνω από 27,000 γευστικές απολήξεις.

(Τώρα τι είναι ΤΟΣΟ νόστιμο στον πάτο της λίμνης... ποιος ξέρει!)

Οι ψύλλοι μπορούν πηδήξουν 350 φορές το μήκος του σώματός τους. Είναι σαν να πηδάει ένας άνθρωπος ένα ολόκληρο γήπεδο ποδοσφαίρου(30 λεπτά.... Το φαντάζεστε? Και γιατί μόνο τα γουρούνια?)


Μια κατσαρίδα ζει για 9 μέρες χωρίς το κεφάλι της πριν πεθάνει από ασιτία. (Τρομακτικό!)

Το αρσενικό «αλογάκι της Παναγιάς» δεν μπορεί να εκσπερματώσει όσο το κεφάλι του είναι συνδεμένο ακόμα με το σώμα του. Έτσι το θηλυκό, τον βοηθάει την κατάλληλη στιγμή, αποκεφαλίζοντάς τον.
(«-Αγάπη μου, τελειώνω τώρα, ναι, ναι, ναι... Τι κάνεις αγάπη μου?...Μη το κεφάλι μου... πονάει..ΑΑΑΑΑΑΑΑ»)

Τουλάχιστον τα γουρούνια περνάνε καλύτερα
Μερικά λιοντάρια, ζευγαρώνουν 50 φορές την ημέρα

(Εγώ πάντως εξακολουθώ να θέλω να είμαι γουρούνι στην επόμενη ζωή μου.. προτιμώ την ποιότητα από την ποσότητα)

Οι πεταλούδες μυρίζουν με τα πόδια τους.

(ουουου πολύ φετιχιστικό. Είναι σχεδόν το ίδιο βλακεία όπως και με το γατόψαρο.)

Το μάτι της στρουθοκαμήλου είναι μεγαλύτερο από τον εγκέφαλό της. (Ξέρω κάποιους φίλους που έχουν το ίδιο πρόβλημα.)

Τα χρυσόψαρα δεν έχουν εγκέφαλο.

(Και τέτοιους φίλους έχω.)
Μετά από όλες αυτές τις έρευνες, εγώ ένα πράγμα έχω να πω:

''ΚΩΛΟΦΑΡΔΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ!!!'

lunedì 14 aprile 2008

Ombre cinesi

0 commenti

Έρευνα

0 commenti

Read this doc on Scribd: Balls-grdomenica 13 aprile 2008

Come dormiamo?

1 commenti

Vi siete mai chiesti se la posizione in cui dormiamo ha qualche significato? ;)
Guardate qua..

Read this doc on Scribd: Come dormiamo


About "Macedonia"... or should be called Vardarska?

0 commenti


This just arrived to me..you could find it interesting as i did..

FOR THOSE THAT SEEK A NAME FOR "MACEDONIA".

THE NAME OF THE AREA BEFORE WORLD WAR II WAS VARDARSKA.


THE NAME MACEDONIA WAS GIVEN TO THEM BY THEIR JEWISH LEADER JOSEF BROSTEIN (OR THE LEADER KNOWN AS TITO).

ATTACHED YOU WILL FIND THEIR MAP BEFORE 1940.


A FEW NOTES FOR THOSE WHO DO NOT KNOW.

1. ALEXANDER THE GREAT AND HIS TEACHER ARISTOTLE SPOKE HELLENIC. NOT ANY SLAVIC LANGUAGE.

2. THE MACEDONIAN CAPITAL WAS PELLA. NOT SKOPJE.

3. ALEXANDER'S SISTER WAS CALLED THESSALONIKI. NOT SOLUN LIKE THE SLAV(E)S CALL IT.

4. VOUKEFALAS WAS ALEXANDER'S HORSE. NOT A ZASTAVA.


SO, VARDARSKA IT IS AND STOP PLAYING WITH THE REAL MACEDONIANS.

SPREAD THIS MESSAGE ALL OVER THE WORLD.


sabato 12 aprile 2008

Illusione ottica

0 commenti

Read this doc on Scribd: Illusione ottica


Pianificazione famigliare, 2 is better than one ;)

0 commenti

Publicità progresso ^_^venerdì 11 aprile 2008

women

0 commenti


storia con morale......

0 commenti

La mia fidanzata ed io eravamo
insieme da più di un anno perciò decidemmo di
sposarci.

I Miei
genitori ci aiutarono in tutti i modi possibili, i miei amici mi
assecondavano, la mia fidanzata era un incanto.

Solo c'era una cosa
che mi dava molto fastidio ed era la migliore amica di
lei.

Era
intelligente e sexy, delle volte mi faceva il filo, turbandomi.

Un
giorno, l' amica della mia fidanzata mi telefonò chiedendomi di andare
a
casa sua per aiutarla con la lista degli invitati al matrimonio.

Quindi io andai.

Era da sola e quando arrivai, mi confessò che lei
aveva certi sentimenti e
desideri verso di me , e che non poteva più
nasconderli, e che prima di
sposarmi e compromettere la mia vita e
quella della sua migliore amica,
voleva fare l'amore con me per una
volta sola. Cosa potevo dire?.

Ero talmente sorpreso, che non dissi
una parola.

Lei disse:, 'Andrò in camera, e se lo desideri, entra e
sarò tua.

Ammirai il suo meraviglioso fondoschiena come si muoveva nel
salire le
scale.

Mi alzai dalla poltrona e rimasi lì in piedi per un
pò...allora mi girai e
andai alla porta d'ingresso, aprii e uscii...,
andai verso la mia
macchina...la mia fidanzata era fuori con lacrime
agli occhi, e mi disse:
'sono felice e orgogliosa di te, hai passato la
mia piccola prova, non
potevo scegliere un miglior uomo come sposo'

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MORALE:

Lasciate sempre i
preservativi in macchina.

Forse può esservi utile..

0 commenti

Un tip per rimediare ad una "mancanza" di Windows

Incredibile ma vero! Nessuna delle versioni di Windows sinora rilasciate
include una funzionalità per la stampa, da Gestione risorse/Esplora
risorse/Risorse
del computer, della lista di file e cartelle memorizzati sul disco fisso.
Per risolvere questa mancanza, vi suggeriamo di applicare il trucco che
segue.
In primo luogo, create in C:\ un nuovo file di testo (potete utilizzare,
allo scopo, anche il Blocco Note di Windows) ed incollate al suo interno
le quattro righe seguenti:

@echo off
dir %1 /s /O:GN > %temp%\dir.txt
start /w notepad.exe /p %temp%\dir.txt
del %temp%\dir.txt

Salvate il file quindi rinominatelo in STAMPA.CMD
Assicuratevi che il file rinominato non contenga ancora l'estensione .TXT
col quale l'avete inizialmente installato (avviate Risorse del computer,
cliccate sul menù Opzioni cartellla...,sulla scheda Visualizzazione quindi,
dall'elenco "Impostazioni avanzate", verificate che la voce "Nascondi le
estensioni per i tipi di file conosciuti" sia DISATTIVATA). Verificate di
nuovo, quindi, che il file poco fa salvato si chiami STAMPA.CMD. Si supponga
di averlo memorizzato nella directory radice (C:\) del disco-partizione
C:.

A questo punto, avviate l'Editor del registro di sistema e portatevi in
corrispondenza della chiave HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell. Fate clic col
tasto destro del mouse sulla chiave shell quindi scegliete "Nuovo, Chiave".
Alla chiave appena inserita attribuite il nome "Stampa" (senza le
virgolette).
In alternativa potete inserire anche "Stampa lista file e cartelle" o la
dizione che preferite. Fate clic con il tasto destro del mouse sulla chiave
appena inserita ("Stampa" oppure "Stampa lista file e cartelle") quindi
scegliete "Nuovo, Chiave". Alla chiave appena aggiunta assegnate il nome
"command" (senza le virgolette").
Cliccate sulla chiave "command" e fate doppio clic sulla stringa denominata
"(Predefinito)" e situata all'interno del pannello di destra dell'Editor
del registro. Nella casella "Dati valore" digitate quanto segue:
c:\stampa.cmd "%1"
Importante: non dimenticate di porre %1 tra le virgolette.
Premete il pulsante OK quindi il tasto F5 sulla tastiera.

Da questo momento in poi, facendo clic con il tasto destro del mouse su
una cartella, comparirà, nel menù contestuale, la voce "Stampa" o "Stampa
lista file e cartelle". L'elenco dei file e delle cartelle verrà inviato
al Blocco Note di Windows quindi immediatamente stampato mediante la
stampante
configurata come predefinita (ved. Start, Stampanti e fax).

L'opzione /s contenuta nella seconda riga (dir %1 /s /O:GN > %temp%\dir.txt)
del file STAMPA.CMD permette di ottenere la lista di tutti i file e le
cartelle
contenuti nelle eventuali sottocartelle della cartella selezionata. Qualora
voleste limitare la stampa alla sola cartella selezionata potete
tranquillamente
eliminare lo switch /s.
L'opzione /O:GN richiede la visualizzazione, prima, delle cartelle quindi,
in ordine alfabetico, dei restanti file.
Lo switch /p nella terza riga (start /w notepad.exe /p %temp%\dir.txt)
"comunica"
al Blocco Note che la lista deve essere immediatamente inviata alla
stampante
predefinita. Se non volete che l'elenco venga subito stampato potete
eliminare
l'opzione /p.

giovedì 10 aprile 2008

Γυναικείες Ορμόνες

0 commenti

Πέρα από τις γνωστές ορμόνες, όπως είναι η οιστραδιόλη, η προγεστερόνη,
κ.λ.π, υπάρχουν ακόμη κάποιες ορμόνες, που ανακαλύπτουμε δυστυχώς σταδιακά
στις γυναίκες. Εχουμε λοιπόν:

Χοντοσεντερόνη

Βασική γυναικεία ορμόνη, χάρη στην οποία μια γυναίκα, που μπορεί να μην
ξέρει να πάει ούτε από την Ομόνοια στο Σύνταγμα, εντοπίζει με κλειστά μάτια
όλα τα υποκαταστήματα της αλυσίδας Hondos Center σε ακτίνα 150 ναυτικών
μιλίων.

Φερτηκαρταρεκαργιόλη

Ορμόνη, που εκκρίνεται ιδιαίτερα κάθε Σάββατο πρωί, και διεγείρει την
γυναίκα έτσι ώστε να αποσπάσει την πιστωτική κάρτα του άντρα, αφού η δική
της έχει καταστραφεί από την χοντοσεντερόνη.

Ευρωχλωρίνη

Με την έκκριση αυτής της ορμόνης η γυναίκα αφήνει την πιστωτική κάρτα και
στρέφεται στα μετρητά του άντρα, τα οποία και "καθαρίζει" σε χρόνο ρεκόρ.
Εφόσον συνδυαστεί με τις δύο προηγούμενες, ασ'τα να πάνε.

Τηλεφωνίνη

Ορμόνη, που δίνει στη γυναίκα την ικανότητα να μπορεί να μιλά στο τηλέφωνο
για πολλές ώρες χωρίς να χρειάζεται τροφή και νερό.
Εκκρίνεται καθημερινά σε σταθερή ποσότητα, αλλά παρατηρείται υπερέκκριση
όταν η φερτηκάρταρεκαριόλη και η ευρωχλωρίνη δεν έχουν αποτέλεσμα.

Νυφουλίνη

Πρόκειται για ορμόνη της οποίας η έκκριση αυξάνεται γεωμετρικά με τα χρόνια
και η οποία δημιουργεί στη γυναίκα την ακατανίκητη ανάγκη να ντυθεί
νυφούλα.
Εξαιρετικά επικίνδυνη για τους άντρες, αφού μπορεί να τους οδηγήσει ακόμη
και στον αιφνίδιο γάμο.

Πονοκεφαλίνη

Πρόκειται για ορμόνη που εκκρίνεται κυρίως όταν η γυναίκα βρίσκεται σε
ύπτια θέση (=ξαπλωμένη). Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η ορμόνη δεν
προκαλεί πονοκέφαλο στην γυναίκα αλλά οίδημα (=πρήξιμο) στα γεννητικά όργανα των
ανδρών. Η γυναίκα επικαλείται δήθεν πονοκέφαλο για να αποφύγει άλλες
δραστηριότητες. Πιστεύεται ότι συσχετίζεται με τη νυφουλίνη στις μικρές και
την φερτηκάρταρεκαργιόλη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Πάντοτε όμως συνδυάζεται με την μουρμουρόνη.Μουρμουρόνη

Βασική γυναικεία ορμόνη, αφού εκκρίνεται από όλες τις γυναίκες και σε όλες
τις ηλικίες. Διακρίνεται στη γενικομουρμουρόνη (η γυναίκα μουρμουρίζει
γενικά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας) και στη κρεβατομουρμουρόνη (εκκρίνεται
πριν τον ύπνο και προκαλεί βασανιστική κρεβατομουρμούρα). Σε συνδυασμό με
την τηλεφωνίνη προκαλεί μουρμούρα από τηλεφώνου (γνωστή και ως
τηλεγκρίνια).
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αν βρεθεί τρόπος περιορισμού της μουρμουρόνης,
ο μέσος όρος ζωής των ανδρών θα αυξηθεί άμεσα κατά 15-20 χρόνια.


Ανδρικές Ορμόνες

Βοδινόλη

Τυπική αντρική ορμόνη. Εκκρίνεται μονίμως και έχει ως αποτέλεσμα ο άντρας
να τρώει σαν βόδι ανεξάρτητα αν βρίσκεται σπίτι του, σε ταβέρνα ή στο Vardis
και με γυναικεία συντροφιά. Παρότι τα βόδια είναι χορτοφάγα, η βοδινόλη
ανοίγει την όρεξη για κάθε είδους ψητά, για ψαρομεζέδες, για σάλτσες και
λαδομπούκια. Δεν έχει επιπτώσεις στις πράσινες σαλάτες και στα ραδίκια.

Μπεκρουλίνη (ή κουνουπιδόλη ή χωματόλη ή αυγουλίνη ή λιωματίνη ή κοκκαλίνη)

Ορμόνη που εκκρίνεται οποαδήποτε ώρα του 24ώρου, αρκεί να υπάρχει η σωστή
παρέα. Δημιουργεί τάση προς το μπεκρούλιασμα και συνήθως ακολουθεί χρονικά
την βοδινόλη. Συχνές επιπτώσεις είναι ο ύπνος με ρούχα, παπούτσια και
ανοιχτά τα φώτα, σπάσιμο καθρέφτη με το κεφάλι κλπ. Αν συνδυαστεί με
ατυχία, μπορεί να οδηγήσει σε ξύπνημα δίπλα σε γκόμενα-κουασιμόδο. Η ακατάσχετη
έκκριση της μπεκρουλίνης οδηγεί τον άντρα σε σίγουρη καραγκιοζοποίηση.

Ποδοσφαιρίνη

Πανίσχυρη αντρική ορμόνη. Εκκρίνεται τα βράδια του Champions League,
Mundial καθώς και τις Κυριακές. Συνηθισμένο αποτέλεσμα είναι η απώλεια συνείδησης
και η πλήρης αδιαφορία για οτιδήποτε συμβαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου.
Συνοδεύεται από εκφράσεις όπως "γκ.... οοόχι ρε πο*στη", "πουτ*να μπάλα",
"πουλημένο κοράκι", "πάρτε το γκολάκι και μόκο", "γαμώ τον άξονα της Γης"
κ.ά. Στις γυναίκες προκαλεί αντίστοιχη αύξηση της μουρμουρόνης.

Διπλανόλη

Αυτή η ορμόνη εκκρίνεται σε όλους τους άντρες και πιο πολύ σε αυτούς με
μόνιμη σχέση. Έχει ως αποτέλεσμα να γουστάρει περισσότερο κάποια άλλη
γυναίκα από αυτή που έχει, όπως εκείνη στο διπλανό γραφείο, στο διπλανό
διαμέρισμα, στην διπλανή ομπρέλα της παραλίας, στο διπλανό αμάξι στο δρόμο,
την κολλητή της φίλης του ή την αδελφή της κλπ. Αυτό συμβαίνει ακόμη και αν
η δική του είναι αντικειμενικά πιο ωραία από τις άλλες. Δεν υπάρχει τρόπος
καταστολής αυτής της ορμόνης.
Μο*νοδουλίνη

Πρόκειται για ορμόνη που υπάρχει σε πολλούς άντρες και επιφέρει την πλήρη
και άνευ όρων υποδούλωσή του σε κάποια γυναίκα. Η δράση της είναι ύπουλη
γιατί ποτέ ο ασθενής δεν έχει επίγνωση της καταστάσεώς του αντίθετα
πιστεύει ότι ελέγχει πλήρως τη γυναίκα. Τυπικές ενδείξεις είναι η
απομάκρυνση από παλιούς φίλους, η αποχή από αγαπημένες συνήθειες και
δραστηριότητες, καθώς και άλλες πιο περίπλοκες. Η ύπαρξη της μο*νοδουλίνης
μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο με την βοήθεια τρίτων, κυρίως φίλων αλλά
σπάνια αντιμετωπίζεται.

Καληνυχτίνη

Πρόκειται για ειδική περίπτωση ορμόνης που συναντάται σε ορισμένους άντρες.
Συνέπεια αυτής είναι ο άντρας να γυροφέρνει κάποια γυναίκα αλλά ποτέ να μην
προχωράει παραπάνω. Αρκείται στο να τη συνοδεύει έξω και να την γυρνάει το
βράδυ σπίτι, γι'αυτό και λέγεται "καληνύχτας".
Κάποια στιγμή η καληνυχτίνη αντικαθίσταται από τη μουνοδουλίνη.

Μπακουρόλη

?λλη εξειδικευμένη ορμόνη. Χτυπά ορισμένους άντρες και έχει ως αποτέλεσμα
να βλέπουν "πεϊνιρλί" μόνο στα everest , στο filmnet και στο sirocco. Συνήθως
οι ασθενείς αυτοί πάνε πολλοί μαζί, τουλάχιστον τρεις, και το καλό τους χέρι
είναι πολύ πιο δυνατό από το άλλο. Το τέλος της μπακουρόλης έρχεται χάρη
στη νυμφουλίνη.

Φιγουρατζίνη

Πρόκειται για συνηθισμένη ορμόνη, η επίδραση της οποίας εχει ως αποτέλεσμα
ο άντρας θύμα να επιδεικνύει ό,τι νομίζει πως ζηλεύουν οι άλλοι σε αυτόν.
Συγκεκριμένα: Αν πρόκειται για την ωραία φίλη του:
Πάει στο κλαμπ, γυρνάει το κεφάλι του σαν περισκόπιο και κοιτάζει να δει αν
την κοιτάζουν. Τότε καμαρώνει σαν γύφτικο σκεπάρνι, κάνει high five με τον
"κολλητό" μπάρμαν με την αλογοουρά και παραγγέλνει.
Αν πρόκειται για αυτοκίνητο: Του βάζει φιμέ ζελατίνα στα τζάμια, μαύρα πίσω
φώτα, ψεύτικη extra εξάτμιση, τιμόνι momo, δικτυωτά προσκέφαλα, stereo με
subwoofer, πετσετάκι Dewars στο ταμπλό κλπ. Μετά παίρνει σβάρνα τις
καφετέριες από το Μικρολίμανο μέχρι τη Νέα Ερυθραία παίζοντας με 120db
σκυλοπόπ, κλαψομούνικα ζεϊμπέκικα και όλα τα σουξέ του Village 88.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε το παράδοξο ότι η φιγουρατζίνη ενισχύει και
αποδυναμώνει συγχρόνως την θεωρία του Δαρβίνου.

manuale per il primo appuntamento

0 commenti

Ricevuto, copiato, incollato ri-pubblicato.
>
>
>
Partiamo dal presupposto che il più delle volte ci hai messo mesi prima di
riuscire ad uscire con la fantomatica. Perché, siamo onesti, quando di
una non te ne frega un cazzo tutto è facile ... ma quando una la vuoi
davvero e senti un qualcosa diverso dal solito irrigidimento nei boxer ...
le cose
si complicano in maniera esponenziale e tutto sembra collaborare per
complicarti la vita: il lavoro, il tempo, gli eventi, i turni di chiusura,
le
mestruazioni, la salute, le stelle ... tutti fattori riuniti con il solo
scopo di rompere il cazzo!

Giunge al fine un momento in cui tutto apparentemente si risolve, le
nebbie
si diradano e tu sei pronto per giocarti la tua occasione: ti fai
una doccia come era da tempo che non facevi (lavi anche in mezzo alle dita
dei piedi ed arrivi a sciacquarti il pisello 2 o 3 volte per essere sicuro
di non sfigurare) ti radi, ti sistemi i peli delle orecchie e del naso,
perdi mezzo litro di sangue con il filo interdentale, ti tagli le unghie
dei
piedi
rischiando di spaccare lo specchio con le schegge di quelle che una volta
erano unghie ma che oggi avresti potuto ferrare.

Indossi i tuoi boxer preferiti perché, diciamocelo, anche se la conosci
appena e non hai idea né di chi sia né di a cosa stai andando incontro,
dentro di te vive la speranza che dietro a quel sorriso fresco ed a quello
sguardo attento che ti hanno tanto colpito si nasconda una novella Jenna
Jameson che faccia del tuo pene carne da hamburger. E, ovviamente, vuoi
essere preparato al meglio evitando con piccoli accorgimenti quelle due
o tre cose che sarebbero in grado di richiudere la faglia di sant'Andrea,
figuriamoci le cosce della agognata ... tipo il calzino corto e/o bianco
(peggio che mai gli spugnoni da ginnastica sulla timberland invernale ...
che sarebbero stati in grado di far passare la voglia a messalina) od i
boxer larghi modello paracadute ... che son tanto comodi, ma a vedersi son
francamente ridicoli ... specie se ti esce una palla o, dietro, mezzi ti
si son infilati nel culo! Lavi i denti tre volte, caramelline messe
ovunque,
macchina lavata... ok sei pronto e parti sicuro come un puma.
Comincia la serata.
La vai a prendere e NON sono MAI pronte, MAI!
Solitamente l\'attesa è direttamente proporzionale al tasso di fica della
suddetta ma non è da sottovalutare la variabile abbigliamento (una bella
fica perizomata e scollata può farti stare ad aspettare anche un'ora e
mezza
come se niente fosse con un semplice: "sono le otto e sei già qui? ma non
era alle nove e mezza?" ed in questo lasso di tempo tu non puoi
assolutamente fare niente perché se è estate e scendi dalla macchina il
cambio di
temperatura ti fa sudare come un Galeazzi qualsiasi e la camicia ti si
pezza
all'istante ... e se è inverno rischi la congestione perché, ovviamente,
per
fare il
guappo, sei in maniche di camicia anche se fuori il freddo ha sterminato
ogni forma di vita.
Dopo un periodo che varia dai 20 ai 120 minuti per quanto spiegato ...
appare all'improvviso come la madonnina di Fatima e tu, pensando "stasera
ti rompo", accenni un sorriso sornione e le apri la porta. Sale in
macchina
e se fumi storce il naso per l'odore ed apre all\'istante tutti i
finestrini
portando la temperatura interna a -6º se inverno od a +38º se estate
(rovinando? ora di aria condizionata che tu hai sopportato senza fiatare
per
farle trovare il giusto ambiente al suo arrivo) ... se non fumi e non hai
MAI fumato accende una marlboro light od una philip morris blu (fumano
solo
queste due marche) e te la spenge dopo 3 boccate dove tu, da sempre,
> tenevi
> gli spiccioli fino a 5 minuti prima.....
> O lo stereo è troppo alto e lo spegne perché non riesce a parlare o la
> musica che ascolti non piace e, siccome sono moderne ed emancipate e
> quindi
> conoscono ogni tipo di stereo, si mette a spippolare cancellandoti
> immancabilmente tutte le stazioni pre-registrate.
> Arrivi al ristorante e DEVI parcheggiare vicino, ed anche se a 3 metri
> dalla
> porta del ristorante c'è il parcheggio dell'ipercoop te la DEVI
> mettere in tripla fila ad altissimi rischio multa/moccini sul cofano/righi
> spregiasi sulle fiancate.....
> O è vestita come una puttana e te passi fiero in mezzo alla sala gremita,
> perché tanto il tuo tavolo è sempre in fondo, e si girano TUTTI ma te
> prosegui indomito facendoti largo tra orde di silenziose risatine e
> subdoli
> "hai visto che popò di farda c'ha lulì ??", o è accollata come una suora e
> distrugge con occhiate sataniche il resto della sala spargendo invidia e
> disprezzo come nemmeno il fu Anconetani fece con il sale contro il Cesena
> ......
> "Mmmh che famona che ho" è di solito la prima frase che pronuncia
> sbattendo
> le ciglia una volta che ha scelto il posto al tavolo lasciandoti di spalle
> e solitamente rivolto verso il cesso ... e di conseguenza ordina sempre
> TUTTO quello che il cameriere propone, contorno di insalatina mista
> compreso. Assalta l'antipastino di mare con una voracità imbarazzante che
> ti
> fa pensare "se fa i pompini con la stessa voracità con cui diluvia
> la zuppetta di cozze, stasera me lo stacca!" ... e poi ti ritrovi a
> scofanarti il tuo primo e più di metà del suo perché lei è già piena alla
> prima
> forchettata.
> Poi si passa al fritto misto, un piatto che fino ai primi anni sessanta
> non
> esisteva e che è stato inventato appositamente dai tremendi ed
> espertissimi ristoratori durante gli anni d'oro di Capri solo ed
> esclusivamente per farlo ordinare dalle fighe: è solitamente il più caro
> della lista e quindi
> prediletto dalle suddette, ma c'è da dire che in questi ultimi anni sta
> prendendo piede in maniera preoccupante quello che senza timore possiamo
> definire la madre di tutte le inculate: l'astice alla Catalana, di cui,
> però, volutamente non voglio parlare perché mi commuovo pensando a quante
> e
> quante volte me lo hanno stirato nel culo con quei cazzo di ragni rossi
> con
> il guscio affogati in un mare di cipolle e carote crude!!!!!
> Quindi torniamo al nostro frittino: DA NOTARE che mangiano sempre ed
> esclusivamente i totanini ... le più sofisticate scartano anche quelli con
> "le gambine" e lasciano a te tutta la paranza e quei cazzo di famigerati
> gamberetti di merda che se li pulisci con la forchetta distruggi il
> gambero
> e se li
> pulisci con le mani ti entra sotto le unghie un puzzo di bidone
> dell\'immondizia che ti porterai dietro per tutta la sera ...
> Ti fa DI LEGGE ordinare il vino, rigorosamente bianco e frizzante (!!!) e
> ne
> beve avida UN bicchiere quando arriva, brindando alla serata che ci
> aspetta. Tutta la boccia restante ti tocca poi berla a te e di solito si
> tratta di quei cazzo di surrogati di prosecchi di mele gassati come una
> fanta!
> e poi, a fine pasto, quando manca un centilitro alla fine della boccia ed
> una forchettata a finire il piatto, vuole il SECONDO ED ULTIMO bicchiere
> di vino.
> Dentro di te pensi che certa gente non merita di respirare la tua stessa
> aria, ma quegli occhioni ti farebbero fare qualsiasi cosa e ...taac, ne
> ordini un altra che puntualmente diluvi perché sei un alcolizzato, perché
> il
> cibo è salato come il Sinai e perché comunque costa 14 euri e ti gira il
> cazzo lasciare li la bottiglia mezza piena ... E siamo al dolce! La tua
> situazione è gia tragica: sei assaltato dal doppio primo che ti si ribella
> in pancia, stomacato dal puzzo del fritto, annebbiato dall'alcool del
> doppio
> proseccaccio, arrapato come un daino dalle cosce tornite del budellone che
> hai più volte sbirciato da sotto il tavolo .... e dalle poppe giganti del
> troione del tavolo di fronte (che puntualmente se la tromba qualche
> vecchio
> bavoso con il bmw) i pantaloni ti premono in maniera imbarazzante contro
> quello che definire buzzo dell'ubriaco è un eufemismo e non sei in grado
> di
> mettere in bocca nemmeno uno stuzzicadenti ...
> MA LA PANNA COTTA LEI LA PRETENDE!!!
> Magari ben smerdata da qualche salsina al mirtillo rosso o fragoline delle
> suorine monche del monastero di mazzanculo sul merda .....
> Ecco, io vorrei parlare con quella merda che ha inventato la panna cotta e
> fargli una semplice domanda: o testa di cazzo, ma lo hai mai assaggiato
> uno sgroppino fatto a modo? Io sono convinto che alla 1ª riunione mondiale
> segreta dei ristoratori (la stessa in cui decretarono piatto femminile per
> antonomasia il fritto misto per le zone di mare e la tagliata rucola e
> parmigiano per quelle di terra), questi subdoli esserini, tutti piegati
> alla
> Enrico
> Cuccia e con la loro parola d'ordine segretissima (limoncello) si siano
> accordati per trovare l'ennesima inculata da propinare agli ignari
> avventori.
> Perché, parliamoci chiaro, quando porti fori una figa a cena, anche se lei
> ordina spiedini di panda e te sei socio fondatore del w.w.f., non una sola
> smorfia di disappunto apparirà mai sul tuo impavido viso. E questo i
> ristoratori lo sanno .. se lo tramandano di padre in figlio come la
> partita
> iva ed il
> libro della contabilità in nero ... e tu sei solo una inerme vittima nelle
> loro mani, uno scemo a cui chiedere qualsiasi sacrificio e qualsiasi
> cifra.
> Un ristoratore, anche se padrone della peggio bettola, è automaticamente
> autorizzato a chiederti QUALSIASI cifra come conto a patto che vengano
> rispettate le seguenti condizioni:
> a) presenza sul tavolo di almeno 1 (una) boccia del più improbabile
> prosecco
> di chissà quale cazzo di valle
> b) presenza nel menù del famigerato frittino e di primi piatti abbelliti
> da
> nomi a prima vista incomprensibili, ma che nascondono cazzate di una
> semplicità disarmante (io una volta ho mangiato una piattata di penne
> "tramonto estivo" fingendo di conoscere già quella particolare pietanza,
> salvo poi
> ritrovarmi a combattere con la più tremenda delle arrabbiate)
> c) presenza nel menù della odiata panna cotta (il tocco di classe sono gli
> intingoli che questi bastardi ti ci infilano sopra .. lì non son mai
> parchi ed anzi ti ricoprono la già merdosa mappazza con questi sciroppi di
> foca ... succhi di pinoli e ghiande ... ghiaia macinata ma fine fine)
> d) pronunciare le 2 frasi storiche del ristoratore:
> 1) posso offrirvi un limoncello
> 2) serve la fattura o faccio io ?
> frasi che dopo dipaneremo
>
> Amaro (taac), caffè (corretto allo stravecchio per te, decaffeinato per
> lei
> ... e non mi dilungo oltre sui mille tipi di caffè che possono chiedere
> le fighe perché sennò non basta word) ... e.... CONTO PREGO!
> Se fai tanto di provare solo per finta ad ordinare un montenegro, vieni
> squadrato come un lebbroso e come se non bastasse vieni esposto al
> pubblico
> lubridio perché qualcuno dai tavoli vicini ti guarda e sorride come a dire
> "oh demente, ti offrono il limoncello .. cosa ordini il montenegro a fà?"
> Allora te provi a rifugiarti in corner dicendo .. sai, per digerire
> qualcosa
> di forte è l'ideale ... che so ... tipo la grappa .. (e lo dici ammiccando
> al cameriere quella bella boccia di prime uve che hanno in bella vista
> vicino alla macchina del caffè) ... al solo pronunciare la parola grappa
> alla
> divina si inumidiscono gli occhi e ti stende con "io non sopporto neppure
> l'odore, mi da la nausea!"
> A quel punto bestemmiando il Cristo Creatore sorridi annuendo ed accampi
> il
> classico ... "anche io non capisco come facciano a berla, stavo
> scherzando ... figurati mi vengono i brividi se penso a quanto tempo mi ci
> vorrebbe per digerirla ... non l'ho mai bevuta, sia chiaro, ma mi dà
> l'idea
> di
> pesannnteeee".
> Non è rimasto altro da fare se non versarsi una bicchierata di quella
> merda
> di limoncello che TUTTI fanno in casa con i loro limoni ... e che
> fino a che qualcuno non si alzerà in piedi urlando "QUESTO LIMONCELLO FA
> CAGARE!!!!!" continueranno a propinarci come novella ambrosia!
> Ed ora vengano le risa (od i cazzi)!
> Visto che la maiala è praticamente nuda te ti chiedi "o ha un innesto
> sotto
> pelle con il portafoglio o non ha portato mille lire!" ... e puntualmente
> ti
> frughi come una banca .. il che, di per sè, non è né una novità né un
> problema ... ma è il principio del darlo per scontato che ti fa girare il
> cazzo ... ma sei infoiato e mezzo ubriaco e, ovviamente, passi oltre.
> Nemmeno leggi la distinta scritta a mano da un semianalfabeta che ha
> appena
> comprato l'attico in centro, e ti accartocci in tasca il sanguinoso
> foglietto a quadretti da cui spicca solo la cifra 110,00 ... lasci anche 5
> euro di mancia a quel pulcioso cameriere con le unghie sporche, il quale
> magari oltre ad averti trombato la figa con gli occhi ti ha anche
> scaracchiato nelle vongole!!!!!
> E dentro di te pensi ... meno male ha fatto lui e mi ha fatto lo sconto,
> perché ho solo 120 euri in tasca e mi toccava pagà con il bancomat che è
> 10
> giorni che l'ho finito .... sai che figura di merda ... ma andate in culo,
> speriamo bruci stanotte questo covo di satana.
> Il copione vuole che a questo punto l'infame gestore domandi la classica
> di
> rito: posso offrire qualcheccosa ?? un "uiskino"? E mentre te pensi di
> sgollarti un bel chevas (che ti fa venire la cappella come un riccio
> dell'antica gelateria del corso), come ciliegina sulla torta della sbornia
> presa che hai ma devi fingere di non avere ... lei finalmente rivolge per
> la
> prima ed unica volta parola alla servitù con un laconico "no, grazie".
> Tu sai che la madonnina piangerà per le cose terribili che stai pensando
> del
> suo santo figliolo ed a te, non importa. Esci barcollante dal ristorante,
> con una fava che non ti sta nei pantaloni, ma cerchi di mantenere qualche
> metro di distanza perchè DEVI scoreggiare... visto che non lo fai da + di
> 2
> ore ed hai la vescica piena del fantomatico prosecco che preme come le
> fans
> dei take that all'apertura dei cancelli dell'unico concerto del 2000 in
> europa ......... fingi allora di esserti dimenticato il bigliettino da
> visita per consigliare quel posto a chi ti sta veramente a cuore (o,
> meglio,
> sul cazzo, puttanadellaeva 110
> euri! me lo hanno fatto piccolo il culo!) guadagni spazio ed espleti!
> Annusando il tremendo petone giuri di metterti a dieta e di darti una
> regolata, raggiungi la tua lei che è già davanti alla portiera manco fosse
> sua, monti in macchina che nel frattempo è rimasta l'unica a visione di
> uomo, rigorosamente in mezzo alla strada e semiricoperta da uno stuolo di
> moccini......
> Togli con indifferenza la multa, sbirci appena i 45 euro della cifra prima
> di accartocciarla pensando a come fosse bello al tempo dei romani, quando
> i santi invece che venerarli li bruciavano vivi o li mangiavano i leoni...
> ti volti verso di lei, le sbirci le cosce e poi noti che le scarpe che la
> maialona indossa non le hai mai viste nemmeno nei migliori porno di tele+
> con cui in passato ti sei sfilato di seghe. Accenni un sorriso e scatta
> una
> delle domande + brutte che una figa possa fare ad un uomo dopo "mi ami?"
> ...
> ossia : COSA FACCIAMO? Ma cazzo, come cosa facciamo ... ma non lo leggi
> nei
> miei occhi che ho bisogno di strapparti le mutande e di penetrarti prima
> che
> sopraggiunga l'orchite???? ... "sai, mi sono venute oggi le mestruazioni e
> sono un po' stanca ... sono stata benissimo ... grazie della serata ...
> chiamami domani ... grazie di avere offerto te ... la prossima volta pago
> io
> non si discute ... sei proprio divertentissimo ... piripi... piripà .."
> Sono
> in questi momenti che cominci a capire Donato Bilancia ... e pensi che in
> fin dei conti lui, in carcere, con 2 pasti al giorno e la televisione a
> colori, non se la passa poi male ... fantastichi con la mente sognando di
> uno stato anarchico in cui l'omicidio sia finalmente depenalizzato e pensi
> a
> dove hai messo la chiave inglese del 24 ... poi l'attimo di follia
> svanisce
> e te provi il gesto della disperazione .. tipo quei calci d'angolo
> in cui sale anche il portiere e che tanto appassionano il pubblico perché
> stringono il cuore ... Hai 2 possibilità ma non puoi giocartele tutte e
> due,
> una esclude l'altra
> a) ci beviamo una cosa in quel localino vicino a casa tua.....?
> b) facciamo 2 chiacchiere sotto casa ....?
> il 99% dei casi la risposta alla domanda a) è sempre negativa ... anche
> perché non potrebbe essere altrimenti. Solo gli alcolizzati come te ed i
> tuoi amici, dopo un americano come aperitivo, 2 bocce di sidro spacciato
> per
> nettare "proseccaccio", un corretto allo stravecchio e diverse
> bicchierate del fetido limoncello avrebbero il coraggio di mettersi altro
> liquido alcolico in corpo.
> Ti butti quindi a corpo morto sulla b) .... ma vieni liquidato con la
> merdosa frase di circostanza: "era tanto che non passavo una serata così
> ... sei davvero un ragazzo straordinario ... è successo tutto così in
> fretta
> .... meglio che salga altrimenti chissà cosa potrebbe succedere
> ..."sorride,
> ti passa una mano tra i capelli, ti sfiora le labbra con le sue ed esce
> dalla macchina come se la stessa stesse precipitando da una scarpata.
> Mentre
> te sei ancora incantato sul suo culo sbavando sui contorni di quel
> malizioso
> perizoma ... si gira di scatto, ti sgama in pieno, sorride e ti dice "ti
> chiamo!" sparendo irrimediabilmente nel portone.
> Parti, fai dieci metri, ti sganci la cintura ed accendi il cellulare, dove
> ti arrivano 16 messaggi di quei coglioni dei tuoi amici in cui il più
> fine ti ha scritto "slabbrala!!!". Ti avvii zigzagando verso casa e sei
> perfettamente conscio che l'invocare il maligno ti farà solo finire
> all'inferno ... ma l'unica cosa che placa la tua ira sembra essere
> quella!!!
> Ti accendi una sigaretta, scorreggi ed arriva un SMS! ... è lei! "non
> riesco
> a dormire, vorrei tu fossi qui vicino a me. A prestissimo".
> Inchiodi la macchina in mezzo al viale, mentre fai manovra per
> l'inversione
> ad U ritorni in te, ridi, bestemmi, rinunci e prosegui verso casa.
> Scorreggi.
> Fai un rutto che è tutto un programma.
> Scorreggi.
> Ridi.
> Hai sete.
> Che ore sono? mezzanotte e cinquanta ... forse se mi muovo 2 canne in
> piazza
> le trovo ancora !!!!!